Päästöraportti

Päästöt raportoidaan GHG Protocol -protokollan mukaisesti, joka on maailman laajimmin käytetty kasvihuonekaasujen kirjanpitostandardi. Kasvihuonekaasupäästöt jaetaan luokkiin, joita kutsutaan “laajuuksiksi” eli scope:ksi. Ne ovat seuraavat:

  • Scope 1: suorat kasvihuonekaasupäästöt
  • Scope 2: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä.
  • Scope 3: muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

Ficolon keskittyminen kestävään kehitykseen sai tunnustusta vuonna 2019, kun vihreän joukkovelkakirjalainamme sai korkeimman Dark Green -luokituksen Cicero Greeniltä, joka on toisen lausunnon antaja ja ilmastotutkimuslaitoksen tytäryhtiö. He arvostivat muun muassa olemassa olevien rakennusten hyödyntämistä. Tämä mahdollistaa päästöjen minimoimisen, koska rakentamista tarvitaan vähemmän. Vaikka parannuksia tehdään jatkuvasti, tällä hetkellä on edelleen väistämättömiä päästöjä, jotka liittyvät rakentamiseen sekä datakeskusten infrastruktuuriin, esimerkiksi akkuihin, sähkökytkentöihin sekä generaattoreihin. Vuonna 2020 Ficolon kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä oli 4 940,3 tCO2e, josta alle 1 % oli peräisin Scope 1 ja 2 -alueilta.

South Pole Climate Neutral Label -merkki

Ficolon vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöjen kirjanpito täyttää vaatimukset, jotka ovat edellytyksenä vuoden 2021 Climate Neutral Company-merkin saamiselle. Ficolo kompensoi väistämättömät suorat ja olennaiset epäsuorat päästöt.

South Polen Climate Neutral Label -merkit

South Pole tarjoaa Climate Neutral Label -merkkejä yrityksille, tuotteille ja tapahtumille. South Polen Climate Neutral Label -merkit ovat tiiviisti linjassa kansainvälisten standardien kanssa, kuten PAS 20601 – johtava kansainvälinen standardi hiilineutraaliuden osoittamiseen, jonka British Standards Institution kehitti vuonna 2014. Taustalla olevan kasvihuonekaasujen kirjanpidon on noudatettava tunnustettuja kansainvälisiä standardeja, kuten “GHG Protocol “2 tai ISO 14064-13. “GHG Protocol” -standardin merkityksellisyyden, kattavuuden, johdonmukaisuuden, avoimuuden ja tarkkuuden periaatteet muodostavat perustan Climate Neutral Label -merkin saavuttamiselle. Lisäksi South Pole -merkit sisältävät myös “konservatiivisuuden ja jatkuvuuden” periaatteet, jotka kuvastavat South Polen sitoutumista pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

Climate Neutral Label -merkin saavuttamiseksi South Pole on hahmotellut seitsemän vaihetta. Yksityiskohtainen kuvaus vaiheista ja edellä mainituista periaatteista on South Pole Climate Neutrality and Renewable Electricity -merkkien teknisissä ohjeissa (saatavilla verkossa).


Ota meihin yhteyttä:

Ficolo-Kim-Gunnelius

Kim Gunnelius

Chief Commercial Officer

+358 44 77 44 318
kim.gunnelius@ficolo.com

Jätä yhteydenottopyyntö