HCI Cloud

Julkisen pilven joustavuus ja skaalautuvuus yksityisen pilven hallittavuudella ja turvalllisuudella. Hyperconverged Infrastructure mahdollistaa molempien maailmojen parhaiden puolien hyödyntämisen saman aikaisesti. Käytä sitä kuin julkista pilveä, hallitse kuin yksityistä pilveä.

Hyperconverged infrastructure (HCI), on toimintamalli joka yhdistää yksityisen ja julkisen pilven parhaat puolet. Se tarjoaa oman dedikoidun laitteiston, se myös samalla sallii palveluiden skaalaamisen ylös ja alas – käyttöönoton jälkeisen sitoutumistason jälkeen. HCI perustuu sovelluspohjaiseen infrastruktuuriin, joka käyttää virtualisointia kaikilla osa-alueilla, perinteisesti laiteperusteisen järjestelmän sijaan. Yksinkertaisempana järjestelmänä HCI järjestelmät koostuvat virtualisoidusta prosessorista (hypervisor), sovelluspohjaisesta tallennusjärjestelmästä sekä virtuaalisesta verkosta.

Kuinka se eroaa perinteisestä?

Suurin ero perinteisen infrastruktuurin (converged infrastructure) ja HCI:n välillä on se että jälkimmäinen käyttää myös virtualisoituja järjestelmiä tallennusverkkoihin ja infrastruktuuriin hypervisorissa perinteisen laitteistovaihtoehdon sijaan.

Avainominaisuudet

  • Helposti skaalattavissa ylös tai alas, lisäämällä tai poistamalla nodeja
  • Yksinkertainen – tallennusjärjestelmä sisältyy nodeihin
  • Mahdollisuus korkeampaan IOPS:ään
  • Hallitaan yhden käyttöliittymän kautta, Ficolo Cloud Management Platform

Ficolo HCI Platform

Ficolo tarjoaa HCI-pohjaisen ratkaisun, jossa asiakas tilaa yksityisen HCI Cloud -palvelun, jolla on virtualisoitu, dedikoitu hyperkonvergoitu kapasiteetti. Ficolon tarjonta sisältää redundantit palomuuripalvelut, virtuaaliset verkkopalvelut ja kytkimet sekä kapasiteetin ja tallennusinfrastruktuurin. Palvelu tuotetaan VMware- ja vSAN-ohjelmistoilla virtualisoidussa yksityisessä pilvessä. Ficolo suosittelee, että asiakas ottaa käyttöön myös Ficolon CMP ratkaisun yhdessä HCI: n kanssa tarjoamaan jäsenneltyjä alipilviä palvelemaan palveluja asiakkaan omille asiakkaille. HCI ei sulje pois muita Ficolon tarjoamia pilvipalveluja, ja jopa erillinen tallennusarkisto voidaan lisätä järjestelmään toimimaan vähäisen käytön arkistona.

HCI-alusta on kaikkein hyödyllisin ja sopivin käytettäväksi silloin, kun asiakkaalla ei ole valtavia määriä arkistoitua dataa, jota käytetään harvoin, mutta joka vaatii siirtonopeuden järjestelmään. Järjestelmä voidaan optimoida suorituskyvyn tai kapasiteetin mukaan. Performance-vaihtoehtoa käytettäessä järjestelmä vaatii kaksinkertaisen määrän tallennuskapasiteettia taatakseen vikasietoisuuden. Asiakas voi vähentää käytettyjä resursseja pakkaamisella ja deduplikaatiolla, mutta tämä tehdään virtuaalikoneen prosessoriprosessilla käyttämällä resursseja, mikä saattaa heikentää järjestelmän kokonaisluku-/kirjoitustehoa.


Ota meihin yhteyttä:

Antti Kivalo Ficolo Sales Director

Antti Kivalo

Sales Director

+358 44 77 44 399
antti.kivalo@ficolo.com

Timo Kemppainen

Cloud Business Development Manager

+358 40 5517 268
timo.kemppainen@ficolo.com

Jätä yhteydenottopyyntö: