Colocation, in-house data center and public cloud.

Colocation datakeskuksen rooli Cloud Delivery ratkaisuissa

Pilvipalveluiden tuottaminen vaatii palveluita eri tasoilla. Perusrakennuspalikka pilvipalvelulle on colocation, joka on datakeskuspalvelumalli. Se mahdollistaa omien laitteiden käytön ja samalla hyötymisen skaalaeduista jakamalla fyysiset tilojen, turvaratkaisujen, virta ja viilennys infrastruktuurin sekä verkkoyhteyksien kulut muiden datakeskuksen asiakkaiden kanssa.

Pilvipalveluiden tuottaminen vaatii palveluita eri tasoilla. Yksi perusrakennuspalikoista on colocation datakeskus, joka on pilvipalvelumalli. Se mahdollistaa omien laitteiden käytön ja samalla hyötymisen skaalaeduista jakamalla fyysisten tilojen, turvaratkaisujen, virta ja viilennys infrastruktuurin sekä verkkoyhteyksien kulut muiden datakeskuksen asiakkaiden kanssa.

Kun yritys tulee pisteeseen, jossa se kasvaa ulos nykyisestä datakeskus ratkaisustaan tai on saavuttanut IT-infrastruktuurinsa elinkaaren lopun, on yrityksen valittava yksi vaihtoehto

  • Rakentaa tai laajentaa omaa datakeskusta
  • Siirtää resurssejaan julkiseen pilveen
  • Siirtää laitteensa kolmannen osapuolen colocation datakeskukseen

Oma datakeskus, julkinen pilvi vai colocation

Oman datakeskuksen rakentamisessa on harvoin järkeä, taloudellisesta tai loogisesti. Omassa datakeskuksessa yritys ei ainoastaan menetä skaalaetuja, jotka saadaan jakamalla fyysiset resurssit, vaan IT maailma kehittyy niin nopeasti että panostaminen yrityksen sisäiseen datakeskuksen rakentamiseen ja hallinnoimiseen liittyvään tietoon ja taitoon on kannattavaa vain muutamissa tapauksissa. Ne resurssit voitaisiin sen sijaan allokoida keskittymään uusien tuotteiden kehittämiseen ja yrityksen kasvuun.

Julkinen pilvi on suosittu erityisesti pienten yritysten keskuudessa, koska vain käytetyistä resursseista maksetaan ja sen käyttö mahdollistaa palveluiden joustavuuden. Julkisella pilvellä on myös mahdollisuus automaattiseen skaalautumiseen, jossa yhtäkkiset käyttäjäpiikit eivät ole ongelma. Julkisella pilvellä on maine kustannustehokkaana vaihtoehtona, mutta se riippuu ohjelmistosta ja kuinka pilveä käytetään. Monien yritysten on täytynyt siirtyä pois julkisesta pilvestä sen korkeiden kustannusten takia.

Jos organisaatio haluaa kokonaisvaltaisen kontrollin käytettävistä laitteista ja taata korkeimman mahdollisen toimivuuden, colocation on usein paras vaihtoehto. Yritykset, jotka ovat erikoistuneet colocation-toimintaan, voivat tarjota datakeskustilaa halvemmalla, turvallisemmin ja luotettavammin kuin oma ”on-premises” datakeskus. On myös tärkeää ymmärtää, että ketteryys ja joustavuus, joista julkinen pilvi tunnetaan, voidaan saavuttaa myös colocation ratkaisun kautta.

Colocation, in-house data center and public cloud.

Datakeskuksen valitseminen

Tekniikkaa, lisenssejä ja datan turvallisuutta koskevat vaatimukset voivat johtaa siihen, että organisaation on valittava colocation ratkaisu julkisen pilven sijaan. Sama pitää paikkaansa myös hallinnon kannalta. Käyttäjien eri luottokorteilla ostetut julkisen pilven instanssien hallinnointi, valvonta ja ylläpitäminen voi nopeasti muuttua painajaiseksi, josta saadaan vain suuri lasku. 

Datakeskusratkaisun valitseminen pitäisi perustua organisaation strategiaan ja liiketoimintamalliin, kuten myös sovelluksen vaatimuksiin. Joskus valintaa tehdään melkein fanaattisella uskolla tiettyyn pilvialustaan, mahdollisesti vielä konsulttien tuella – konsulttien, joiden liiketoimintamallina on liiketoiminnan siirtäminen juuri tiettyyn pilveen. On tärkeää että kaikkia puolia arvioidaan tasapuolisesti, punniten sekä hyvät että huonot puolet. Useimmille yrityksille tulevaisuus tulee olemaan multi-cloud alusta, joka hyödyntää resursseja sekä julkisessa pilvessä että privaatissa pilvessä.

Investoiminen palvelimiin ja niiden sijoittaminen ensiluokkaiseen datakeskukseen on usein kustannustehokkaampi ratkaisu kuin siirtyminen kokonaan julkipilvessä toteutettuun infrastruktuuriin. Kun tärkeimpänä  tavoitteena on saada korkein mahdollinen tuotto infrastruktuurista, colocation ratkaisu tarjoaa parhaimman mahdollisen vaihtoehdon.