Datakeskus-ekosysteemin evoluutio

Ficolo on työskennellyt Suomen datakeskuskentällä jo vuodesta 2011 lähtien. Ficolo on ensimmäinen suomalaisyritys, joka keskittyy colocation datakeskuspalveluihin ja ensimmäinen Cloud Delivery –palveluntarjoaja Suomessa. Suomessa on monia muitakin datakeskuspalveluntarjoajia: operaattoreita, kuten Elisa; IT-palveluntarjoajia kuten Tieto; hostauspalveluyrityksiä ('hosters'), kuten DataCenter ja hostaajien hostaajia ('hosters of hosters'), kuten Equinix.

Ficolo CEO Seppo Ihalainen, evolving helsinki to tier 1 data center hub

Seppo Ihalainen Finnish Data Center Forum tapahtumassa

Näitä kaikkia palveluntarjoajia yhdistää Finnish Data Center Forum: itsenäinen, voittoatavoittelematon yhdistys, joka on omistautunut datakeskus- ja pilvipalveluiden edistämiselle. Lue lisää Finnish Data Center Forumista täällä. FDCF järjesti vuosittaisen FDCF Cloud and Data Center Summittinsa Espoossa viime kuussa. Seppo Ihalainen Ficololta oli yksi tapahtuman puhujista, aiheenaan “From Colocation to Cloud Delivery”. Seppo puhui tämähetkisistä datakeskustrendeistä ja minkälaisia haasteita ne tuovat datakeskuskentälle mukanaan, mutta myös Helsingin kehittämisestä eurooppalaiseksi datakeskuskeskittymäksi.

Datakeskustrendit vuonna 2017 ennustivat IoT- ja pilviteknologioita hylkivien ja perinteisiin, staattisiin etuihin mallinsa perustavien operaattoreiden laskua. Muutaman vuoden kuluttua pilvi- ja palveluntarjoaja markkinoiden kasvua ohjaavat useat pitkän aikavälin suuntaukset: pilvipalvelut, Internet of Things – esineiden internet, mobiilius, videoiden suoratoisto ja tekoäly.Nämä trendit ovat luoneet monimutkaisempia datakeskus-ekosysteemejä, joissa jokaista pelaajaa tarvitaan.

Future data center trends

Cloud Delivery kehittyy cloud-on-rampseillä (‘colocation julkisen pilvipalvelujen tarjoajille’), joten mahdolliset markkinat kasvavat myös merkittävästi. Kun Cloud Delivery laajenee, se vaatii hallintaa. Multi-Cloud Control tarjoaa turvallisen ja kustannustehokkaan kapasiteetin, pilipalveluiden alustaratkaisut, luotettavat ja nopeat yhteydet sekä turvalliset ja varmat pilvipalvelut. Nämä rakennuspalikat tekevät Ficolosta alueensa vahvan Cloud Delivery –toimijan.

Suomella on paljon etuja, kun on kyse datakeskuksista. Ficolon mielestä Suomi on paras maa maailmassa datakeskusille. Tämän toteamuksen perustelut voit tarkastaa täältä. Tällä hetkellä muiden eurooppalaisten Tier 1 –datakeskuskeskittymien kapasiteetti on 152 megawatista 433 megawattiin, kun taas Helsingin kapasiteetti on 60 megawattia. Vuoteen 2020 mennessä Lontoo, Amsterdam, Frankfurt ja Pariisi kasvattavat kapasiteettinsa 167-476 megawattiin. (kuva ja lukemat tähän) Helsinki voisi ja pitäisi kasvattaa kapasiteettinsa 200 megawattiin vuoteen 2020 mennessä, ohittaen täten Pariisin ja kehittyä Tier 1 –tason datakeskuskeskittymäksi.

Tärkeimmät asiat tämän saavuttamiseen ovat:

  • Koillisväylän datakaapeli:
    • toisi nopeimman ja pienimmän latenssin datayhteyden tähän mennessä Euroopan ja Aasian välille, Suomen kautta
  • Kaupunkisuunnittelu:
    • Datakeskusten on tultava kaupunkien keskustoihin, jotta talteenotettu lämpö saadaan hyödynnettyä parhaiten
  • Vihreä energia:
    • Meidän tulee varmistaa vihreän energian saanti ja hukkalämmön talteenotto

Tällä hetkellä Ficololla on 8500 neliön, 11 megawatin maanalainen datakeskus Porissa, josta on käytössä 5 megawattia. Työstämme parhaillaan Helsingin toimipistettämme, 10 000 -15 000 neliön datakeskusta. Helsingin datakeskus aukeaa viimeistään 2020 ja sen kapasiteetti tulee olemaan yli 10 megawattia. Tämä Helsingin toimipisteemme vahvistaa alueen Cloud Delivery –palveluiden kysyntää ja on ensimmäinen suuri askel kohti Helsingin kehittämistä Tier 1 –datakeskuskeskittymäksi.