Enemmän kuin vihreä: Mikä on tumman vihreä konesali?

Mikä on tumman vihreä konesali? Ympäristötutkimusinstituutti Cicero arvioi Ficolon The Air pilvipalvelukeskuksen laajennusprojektia ja myönsi sille korkeimman luokituksen, Cicero Dark Green. Ficolo The Air on ensimmäinen konesali pohjoismaissa, jolle kyseinen luokitus on myönnetty.

Ficolo oli ensimmäinen yksityisomistuksessa oleva suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan. Joukkovelkakirjan arvioi Cicero Green, joka on ilmastotutkimusinstituutti Ciceron tytäryhtiö. Cicero Green arvioi velkakirjoja luokituksilla light, medium ja dark green. Ciceron tutkijat arvioivat velkakirjojen viitekehysten kestävyyttä sekä liikkeellelaskijan relevantteja sisäisiä hallinnollisia toimenpiteitä. Ficolon joukkovelkakirja sai arvioksi korkeimman luokituksen, “Dark Green”.

Dataliikenteen määrän kasvaessa kaksinkertaiseksi joka neljäs vuosi, datakeskukset voivat tuottaa suurenkin ympäristövaikutuksen lähivuosina. Fortunen mukaan, datakeskukset käyttävät maailmanlaajuisesti noin 2 % kaikesta tuotetusta sähköstä ja luku voi nousta 8 % vuoteen 2030 mennessä. Datan siirtyessä pilveen ja pilvessä olevien resurssien käytön lisääntyessä, vaativat konesalit yhä enemmän sähköä palvelujen tuottamiseen.

Koska konesalien sähkönkulutus nousee, on tärkeää huomioida millä tavalla salien käyttämä sähkö tuotetaan. Ilmastoystävälliset tavat kuten tuuli- ja vesivoima ovat parhaimpia tapoja konesalin ympäristöystävällisen toiminnan varmistamiseksi.

Tuulettimet, konsolit, monitorit, valo- ja viilennysjärjestelmät vaativat paljon energiaa, 24/7. Koska monien järjestelmien on oltava käytössä kellonympäri, konesalien sähkön tarve on jatkuvaa. Kuitenkin toimintoja tehostamalla ja huomioimalla vastuulliset toimintatavat, konesalien ympäristöpäästöt voidaan pitää kestävällä tasolla. Uudet energiatehokkaammat laitteet, virtualisointitekniikka, ja älykäs energiankäyttö kuten hukkalämmön uudelleenkäyttö ovat osa tavoista, joilla konesalien käyttötehokkuus paranee ja ympäristövaikutus pienenee.

Tumman vihreä konesali

Ficolon konesalien toiminnassa ympäristöllä on ollut yrityksen perustamisesta lähtien suuri merkitys. Konesalimme ovat aina toimineet 100 % tuulivoimalla tuotetulla vihreällä energialla ja jo ensimmäisen konesalin, The Rock:in, sijainti kallioluolastossa vähentää salin viilentämiseen tarvittavan sähköntarvetta ja siten myös ympäristöä kuormittavia päästöjä. Sekä The Rock, että Tampereen konesali, The Deck, hyödyntävät salien tuottamaa hukkalämpöä sisäisiin lämmitystarpeisiin. Ficolon uudessa The Air pilvipalvelukeskuksessa, jonka laajennusprojekti valmistuu maaliskuussa, on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa sisäisen lämmityksen lisäksi hukkalämmön haltuunoton ja sen jakamisen kaukolämpöverkkoon. Tämä mahdollistaa siis sen, että vihreää energiaa voidaan käyttää IT laitteiden käyttöön ja laitteiden tuottaman lämmön ohjaamisen kaukolämpöverkkoon. Näin vihreän energian käyttöaste kasvaa ja päästöt madaltuvat ennestään. Säästöjen lopullinen vaikutus riippuu kaukolämpöverkkolämmityksen tarjoavan energiayrityksen käyttämästä polttoaineseoksesta

Ympäristöystävällisyys mahdollisti sen, että Ficolo pystyi Suomen ensimmäisenä yksityisesti omistettuna yrityksenä laskemaan liikkeelle vihreän joukkovelkakirjalainan The Air pilvipalvelukeskuksen laajennuksen rahoittamiseksi. Laajennusprojektin ympäristöystävällisyyden arvioi norjalainen ilmastotutkimusinstituutti CICERO, joka myönsi projektille korkeimman luokituksensa, Dark Green. Luokitus myönnetään projekteille ja ratkaisuille, jotka ovat linjassa vähähiilisen ja ympäristömuutokseen sopeutuvan tulevaisuuden kanssa sekä auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Joukkovelkakirjalainalla hankitut varat investoidaan laajennusprojektin kohteisiin, jotka tukevat pitkän aikavälin visiota. Hukkalämmön uudelleenkäytön lisäksi, Cicero arvostaa sitä, että Ficolo tehostaa jo olemassa olevan rakennuksen tehokkuutta sen sijaan että rakentaisi kokonaan uuden konesalin.

Aurinkopaneeliprojekti

Joulukuussa 2019 aloitimme projektin Ulvilassa, joka vähentää The Rock:in ympäristövaikutusta vielä aikaisemmasta. Konesalin yhteyteen rakennetaan 2600 neliömetrin aurinkopaneelijärjestelmä, joka koostuu 850 paneelista. Järjestelmän piikkiteho tulee olemaan 255 kWp. Järjestelmän tarkoitus ei ole tuottaa kaikkea konesalin tarvitsemaa sähköä, mutta se vähentää merkittävästi konesalin viilentämiseen tarvittavan ostettavan sähkön määrää kesäkuukausina.

Projektin edistymistä voi seurata suorana Youtube livestreamistä

Joukkovelkakirjan viitekehys

Ficolo vihreä joukkovelkakirja viitekehys