Ficolo The Air Pilvipalvelukeskus

Ficolo investoi yli 50 miljoonaa pilvipalvelukeskuksen rakentamiseen

Data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolo ostaa Vantaalla sijaitsevan datakeskuksen ja investoi voimakkaasti sen laajentamiseen ja modernisointiin. Yhteensä investoinnin suuruus on yli 50 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Investointi kasvattaa Ficolon liiketoiminnan uudelle tasolle, nostaa pääkaupunkiseudun Euroopan datakeskusten kärkikastiin sekä vahvistaa osaltaan Suomen kilpailukykyä uuden sukupolven IoT-ratkaisujen ja teollisen internetin hyödyntämisessä.

Osana hanketta myös Ficolo ja Fujitsu Finland Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimus ei vaikuta Fujitsun tuottamiin konesalipalveluihin tai asiakassuhteisiin.

Investoinnin myötä Ficolo on yksi Suomen datakeskusmarkkinan suurimmista toimijoista ja ainoa tämän kokoluokan kotimaisessa omistuksessa oleva yritys. Uutta keskusta markkinoidaan IT-palvelutaloille, SaaS-yrityksille ja ulkomaisille toimijoille, jotka tarvitsevat joko konesalitilaa omille palvelimilleen tai palvelintilaa pilvipalveluilleen.

”Ficolo voi nyt toimia entistä paremmin suomalaisomisteista datakeskusta etsivien kotimaisten yritysten kumppanina sekä myös Eurooppaan etabloituvien aasialaisten yritysten alueellisena keskuksena ja Euroopassa jo olevien yhdysvaltalaisyritysten paikallisena keskuksena. Tavoitteemme on nousta alan suurimmaksi toimijaksi Suomessa, vahva kotimainen omistus antaa tälle hyvän selkänojan”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.

Megatrendit lisäävät rakennettavan huippuluokan pilvipalvelukeskuksen kysyntää. Ensinnäkin teollinen internet, tekoäly, autonomisesti toimivat laitteet ja niihin liittyvän datan käsittely edellyttävät paikallisia datakeskuksia. Toiseksi yritykset etsivät laadukkaampia vaihtoehtoja pilvipalveluidensa järjestämiseksi: Ficolon lähtökohtana on hajautettu hybridipilviratkaisu, joka yhdistää globaalien pilvialustojen skaalaedut digitaalisen transformaation erityistarpeet huomioiviin premiumtason pilvilalustoihin.

”Kolmas palveluidemme kysyntää lisäävä trendi on geoekonominen. Kun datan määrä jatkaa nopeaa kasvuaan, on keskeistä missä data sijaitsee sekä mistä ja miten digitaaliset palvelut tuotetaan. Suomen ja Euroopan on kyettävä tarjoamaan alueen yrityksille omia luotettavia ja kustannustehokkaita data- ja pilvipalvelukeskuksia. Huippuluokan data- ja pilvipalveluilla on tärkeä merkitys yhteiskunnan toimivuudelle, kilpailukyvylle ja kasvulle”, Ihalainen toteaa.

Ficolo päätyi datakeskuksen ostoon ja sen laajentamiseen kartoitettuaan tarkemmin useita kohteita eri puolilta pääkaupunkiseutua. Keskus osoittautui ihanteelliseksi niin sijainnin, turvallisuuden, sähkönjakelun kuin lämmön talteenottomahdollisuuksien suhteen. Keskuksen laajentamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti pilvipalveluiden vaatimuksiin, fyysiseen ja digitaaliseen turvallisuuteen, nopeisiin yhteyksiin, keskitettyyn hybridipilven hallintaan sekä erilaisiin elinkaaripalveluihin.

Lisätietoja:

Seppo Ihalainen, toimitusjohtaja, Ficolo Oy, p. 044 774 4300

ja vieraile The Air sivulla tästä

Ficolo on vuonna 2011 perustettu Cloud Engineering -palveluihin erikoistunut data- ja pilvipalvelukeskusyritys. Ficololla on ennestään datakeskukset The Rock Porissa ja The Deck Tampereella. Nyt rakennettava uuden sukupolven pilvipalvelukeskus, Cloud Delivery Center, saa nimekseen The Air. Ficolo tarjoaa myös palveluverkon pilvi- ja konesaliyhteyksille sekä hybridipilvien keskitetyn hallinnan.

 

Ficolo auttaa asiakkaitaan muuntamaan liiketoimintansa pilvipalveluliiketoiminnaksi: yritys voi tarjota kaikki globaalien pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat palvelukomponentit laitetilasta ja yhteyksistä huippuluokan tietoturvaratkaisuihin. Ficolon omistajia ovat Pontos (n. 43 %), Taaleri (n. 43 %) sekä yrityksen toimiva johto ja hallitus (n. 14 %).