High Performance Computing Suomessa

High Performance Computing, eli HPC, on noussut alustavalinnaksi usealle eri käyttökohteelle, jotka vaativat paljon prosessointitehoa. Teknologia tarjoaa potentiaalisesti huimasti nopeamman kehityksen monille aloille, rahoitusmallinnuksesta ja tutkimusanalytiikasta, aina uusien ajoneuvomallien simuloimiseen. Tekoälyn ja koneoppimisen optimaalinen toiminta vaatii valtavan datamäärän liikkumista erittäin korkeilla nopeuksilla ja HPC pystyy toimittamaan tähän tarvittavan suorituskyvyn.

HPC koskee räkkien tehotiheyttä – uusimpien prosessoreiden, jäähdytys- ja virtalaitteiden pakkaamista pienelle alueelle, tuottaen paljon prosessointitehoa. Tiheys mitataan sillä kuinka paljon laitteisto tuottaa sähköä – keskiarvoinen tiheys on ollut tasaisessa kasvussa vuosien kuluessa. HPC järjestelmä sisältää tuhansia prosessoreita, jotka työskentelevät rinnakkain analysoiden valtavan määrän dataa – reaaliajassa. HPC arkkitehtuurissa serverit ovat klusteroituja yhteen verkkokomponenteilla, jolloin useita ohjelmia ja algoritmeja voidaan ajaa samanaikaisesti. Klusterin kolmantena osana tallennusjärjestelmä, joka tallentaa servereiden tuottaman datan. Kun kaikki kolme osaa toimivat saumattomasti yhteen, HPC järjestelmä pystyy suoriutumaan monista tehtävistä nopeasti. Tallennuskomponentin on pystyttävä sekä syöttämään että vastaanottamaan dataa yhtä nopeasti kuin serverit sitä prosessoivat ja jos verkkokomponentit eivät kykene toimittamaan dataa, hidastaa se muiden komponenttien toimintaa.  

HPC järjestelmien räkkitiheys voi vaatia sähköä 30 kW tai enemmän, suunniteilla on jo toteutuksia, jotka voivat vaatia yli 80kW tehoa. Näissä järjestelmissä jäähdytystapa on harkittava varoivaisesti, jotta kulut saadaan pidettyä alhaisina. Korkean tehotiheydenräkeille nestejäähdytys tarjoaa tehokkaimman lämmönjohtavuuden, mutta myös oikein suunnitellulla ilmajäähdytykselle voidaan toteuttaa järjestelmiä, joiden tehotiheys nousee melko korkeaksi.

Suomi sijaintina HPC projekteille

HPC komponentit tuottavat huomattavasti lämpöä ja asettavat vaatimuksia virransaannin luotettavuudelle ja edullisen vihreän energian saatavuudelle. Suomen viileä ilmasto, kestävän energian saatavuus ja erittäin hyvät verkkoyhteydet tekevät siitä erittäin houkuttelevan sijainnin.

Pohjoismaiden neuvosto julkaisi raportin, joka mittasi Pohjoismaiden kilpailukykyä erilaisten datakeskusasiakkaiden tarpeiden mukaan. Colocation ja HPC asiakkaille tärkeimmät kriteerit olivat raportin mukaan:

  • Luotettava virransaanti (8.7/10)
  • Kansainväliset datayhteydet (8.7/10)
  • Ammattitaitoinen työvoima (7.8/10)
  • Alhainen sähkön hinta (7.8)
  • Poliittinen vakaus (7.7)

On turvallista sanoa, että Suomi kattaa nämä kaikki. Lisäksi on muita seikkoja, kuten luonnonkatastrofien esiintyvyys, liiketoiminnan helppous, lisäpalvelut, vakaa valuutta kuten Euro, laitteiden paikallinen saatavuus ja verkkotoimittajien tuki, suorat lennot, jos laitetilassa on päästävä vierailemaan… ja monia muita. Moni näistä tekee pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta konesalista houkuttelevan valinnan.

Konesali verotus

Verolait voivat olla haastavia konesalipalveluja hankittaessa, koska eri palvelukomponenteilla voi olla erilaiset verotusperusteet. Maiden välillä voi olla myös suuria eroja arvonlisäveron takaisin hakemisessa. Suomen verolakien läpinäkyvyys tarjoaa ennustettavuutta, joka on erittäin tärkeää suuremmissa operaatioissa. Suomessa tiedät tarkalleen kuinka arvonlisävero toimii ja miltä osin sen takaisin hakeminen onnistuu. Ficololla on monien vuosien kokemus Suomen verolaista ja olemme työskennelleet usein kansainvälisten asiakkaiden kanssa löytäen oikeat ratkaisut. Me tiedämme kuinka arvonlisäveroa sovelletaan sähkön, maahantuotujen tavaroiden ja varastotilan osalta sekä jos joitain poikkeuksia voidaan soveltaa yritykseesi.

Suomen kilpailukyky HPC projektien sijaintina tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Sähkönhinta on jo yksi Euroopan alhaisimmista ja hallitus poistaa aktiivisesti digitaalisen talouden esteitä ja on sisällyttänyt sähköveron leikkauksen ohjelmaansa osana laajempaa verouudistuspakettia. Leikkaus etenee ja sen voimaantulo on suunniteltu vuodelle 2021 tarjoten merkittäviä säästöjä sähkökuluihin.

HPC vaatii erikoisosaamista sähkönjakelun ja jäähdytyksen osalta. Datakeskus-osaaja ymmärtää erittäin korkean tehotiheyden räkkien asettamat vaatimukset virtakapasiteetille ja omaa ammattitaidon varmistaakseen tasaisen, kestävän ja varmistetun virransaannin HPC serveriräkkeihin.

Jos etsit sijaintia HPC operaatiolle, autamme mielellämme. Ficolon The Air datakeskuksen uniikki solupohjainen virtasaanti- ja jäähdytysdesign tarjoaa monikäyttöisen ja joustavan whitespace-tilan, joka palvelee sekä klassisia colocation asiakkaita, että HPC projekteja. Kokemuksemme takaa, että operaationne suunnittelu, rakentaminen sekä käyttöönotto tehdään nopeasti ja kitkattomasti.

Ota meihin yhteyttä:

Antti Kivalo Ficolo Sales Director

Antti Kivalo

Sales Director

+358 44 77 44 399
antti.kivalo@ficolo.com

Ficolo-Kim-Gunnelius

Kim Gunnelius

Chief Commercial Officer, International Sales

+358 44 77 44 316
kim.gunnelius@ficolo.com

Seppo Ihalainen

Chief Executive Officer

+358 44 77 44 300
seppo.ihalainen@ficolo.com

Lue lisää Ficolo konesaleista: