Ketteryyttä eikä kaaosta Multi-Cloud ympäristöön

Pilvipohjaiset yritykset haluavat hyödyntää eri pilvien etuja ja välttää yhteen palveluntarjoajaan lukkiutumista. Tämän vuoksi multi-cloud kasvattaa suosiotaan käyttöönoton strategiana. Multi-cloudia voidaan käyttää perustana organisaation IT:lle mahdollistamaan kustannussäästöt ja resurssien suorituskyvyn optimoiminen.

Ketteryys ja nopeus ovat pilvikehityksen korostamia tärkeimpiä etuja, jokasaattaa tuntua olevan ristiriidassa organisaatiopolitiikan mukaisten ympäristöhallinnan vaatimusten kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä hallinnolla voi olla merkitystä multi-cloudin onnistuneessa hyödyntämisessä ja epäkohtien välttämisessä. Varjo-IT, keskitetyn turvaratkaisun puute ja kasvanut organisaation monimutkaisuus ovat vain muutamia multi-cloud-ympäristön esiin nostamia haasteita.

Kun multi-cloud otetaan käyttöön, hallinnosta tulee hajaantuneempaa ja osa siitä siirtyy yrityksen infrastruktuurin ulkopuolelle. Samanaikainen hallinnon ja multi-cloud ympäristön käyttöönotto varmistaa, että kulut pysyvät kurissa ja että käyttäjät ja ryhmät saavat pääsyt tarvitsemiinsa resursseihin ja että eri resursseista syntyvät kulut voidaan korreloida käyttäjien ja ryhmien kesken. Samanaikaisella käyttöönotolla varmistetaan myös, että turvaratkaisut eivät nouse esiin vasta silloin kun ensimmäinen ongelma tulee vastaan.

Kustannusten hallinta on yksi multi-cloud ympäristön suurimmista hyödyistä, mutta pilvipalvelujen käyttöön perustuvan laskutuksen ja helpon käyttöönottamisen takia kulut voivat helposti nousta yli odotusten. Kustannusten hallinnoimiseksi, erilaisten roolien luominen ja niiden yhdistäminen syntyviin kuluihin on välttämätöntä. Kulut on korreloitava niiden käyttäjien ja tiimien kanssa, ketkä synnyttävät ne. Integroitu työkalu, joka antaa läpinäkyvyyttä yksittäisiin tiimeihin sekä koko pilviympäristöön on tärkeä, koska palveluntarjoajien hinnan vaihtelut voivat aiheuttaa nopeita hinnan nousuja. Työkalu mahdollistaa myös resurssien provisioinnin niin, että kulut pysyvät hallinnassa. Suuria instansseja ei ole kannattavaa provisioida käsittelemään piikkejä käyttäjämäärissä, jos ne tapahtuvat vain kerran puolessa vuodessa. Resurssit on skaalattava kapasiteetin ja oikean tarpeen mukaisesti.

Askel kohti pilvenhallintaa: 1. Ota hallinto ja Multi-Cloud käyttöön samanaikaisesti, jotta kulut pysyvät kurissa ja varmistetaan turvallisuus 2. Määritä eri roolit korreloivine kuluineen käyttäjille 3. Skaalaa resurssit kapasiteetin ja tarpeen mukaan 4. Luo automaattisesti valvotut ohjeet ja toimintaperiaatteet varmistaaksesi käytäntöjen noudattaminen 5. Käytä keskitettyä pilvihallintaratkaisua optimoidaksesi resurssit, turvallisuus, infrastruktuuri ja käytäntöjen noudattaminen

 

Työkalut hallinnon avuksi

Vaikka pilvillä on joitakin turvaratkaisuja, ne kattavat vain yksittäiset pilvet eivätkä poista kokonaisvastuuta turvallisuudesta ostajalta. Keskitetty, yhden ruudun turvaratkaisu, jonka kautta saadaan kokonaiskuva koko ympäristöstä ja monitoroida sekä hallinnoida työtaakkoja multi-cloud ympäristössä, on pakollinen, jos ympäristöstä halutaan saada kaikki hyödyt irti. Pilvenhallintaratkaisu ei vain optimoi resursseja, työtaakkoja ja infrastruktuuria, sen mukana tulee myös turvallisuus ja käytäntöjen noudattaminen.

Keskitetty, yhden ruudun turvaratkaisu, jonka kautta saadaan kokonaiskuva koko ympäristöstä ja monitoroida sekä hallinnoida työtaakkoja multi-cloud ympäristössä, on pakollinen, jos ympäristöstä halutaan saada kaikki hyödyt irti

Pilviympäristöjen hallinnoinnin sovellus ei vain optimoi resursseja, työtaakkoja ja infrastuktuuria, sen mukana tulee myös turvallisuus ja toimintatapojen noudattaminen. Multi-cloudin käyttöönottaminen tekee tietohallinnosta hajaantuneempaa ja eri käytäntöjen noudattamisesta haastavampaa. Jouhevan käyttöönoton takaamiseksi on asetettava selkeät käyttötavat, käytännöt, standardit ja ohjenuorat, joiden noudattamista seuraa automatisoitu monitorointi.

Multi-cloud hallinta on vaikeaa ja vaatii paljon aikaa ja oikeat työkalut. On tärkeää asettaa automatisoidut työtoiminnot paikoilleen selkeillä käytännöillä sekä kommunikoida käytännöt kaikille multi-cloud ympäristön käyttäjille. Ficolon Multi-Cloud Control työkalun hallinto ominaisuudet on suunniteltu helpottomaan vahva hallinto sekä varmistamaan ongelmaton käytäntöjen käyttöönotto ja noudattaminen.