Server lights blinking in a data center

Konesalin sale-leaseback: win-win kaikille osapuolille

Operoiko yrityksesi omaa konesalia? Jos konesalin operoiminen ei ole ydintoimintaanne, on kannattavaa harkita sale-leaseback liiketoimintakauppaa. Sen toteuttamalla kehittyy sekä yrityksen operatiivinen että taloudellinen puoli.

Konesalin sale-leaseback tarkoittaa liiketoimintakauppaa, jossa yritys myy operoimansa konesalin ja sen jälkeen ostaa konesalipalvelun itselleen palveluna. Palvelu voidaan toteuttaa vaikkapa colocation-palvelun muodossa, ja siihen voidaan sisällyttää myös laite- ja virtualisointitasot.

Näiden liiketoimintakauppojen ajurina toimii konesalimarkkinan konsolidaatio. On useita syitä miksi oman konesalin operoimisesta voi tulla kannattamatonta yritykselle. Syitä voi olla esimerkiksi:

 • Pääoman vapauttaminen – kulurakenteen muuttaminen CapEx:stä OpEx:iin
 • Vähäiset resurssit kriittisillä liiketoiminta-alueilla
 • Vaatimukset lisäjoustavuudelle
  • Tarvittaessa ostettavien Smart Hands palveluiden mahdollistama joustavuus
  • Suurten investointien sijasta tarpeen mukaan ostettavan colocation-tilan mahdollistama joustavuus
  • Investointien ja palveluna ostamisen yhdistämisen ja hybridipilvihallinnan hyödyntämisen mahdollistama joustavuus
 • Kestävyys – ulkoistaminen konesalikumppanille, joka on sitoutunut vihreään energian käyttöön ja investoi toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi lämmön haltuunottoon ja energiatehokkuuteen
 • Kasvavat vaatimukset turvallisuuden ja uusien sertifikaattien osalta
 • Riskien pienentäminen

Konesaliteknologian kehityksen asettamat vaatimukset

Usein sale-leaseback järjestelyissä pääajurina on se, että yrityksen liiketoiminnan fokus on siirtynyt toisiin alueisiin. Konesalien kehityksen nopeus vaatii resursseja suuriin investointeihin ja erityisosaamista. Oman konesalin ylläpitäminen ja operoiminen voi silloin olla yritykselle epäkannattavaa, jos se ei luo lisäarvoa asiakkaille.

Gartner ennusti jo muutamia vuosia sitten, että vuoteen 2025 mennessä 80 % yrityksistä sulkee omat perinteiset konesalinsa. Miksi? IT osastojen fokus kohdistuu vaihtelevasti liiketoiminnan eri osa-alueisiin, samalla kun eri järjestelmien, applikaatioiden ja ohjelmistojen määrä kasvaa. Hallinnon ja yhteistyössä toimivien osastojen odotukset kehittyvät koko ajan. Konesalin operoiminen ei ole enää tarpeeksi, koska kaikilla osa-alueilla on kehityttävä kokoajan.

Ficolo on yritys, joka on erikoistunut konesalien operoimiseen. Meillä on tarvittava osaaminen ja resurssit prosessien, jäähdytyksen ja ympäristönhallinnan tehostamiseen ja hienosäätämiseen, Yhdistettynä virransaannin takaaviin ratkaisuihin sekä ainutlaatuiseen palonestojärjestelmään, konesalin toiminnan riskit hallitaan paljon paremmin kuin perinteisessä konesalissa. Ficolo voi auttaa yrityksiä seuraamaan säädöksiä ja taata konesalille korkean luotettavuuden, skaalautuvuuden sekä joustavuuden.

Etuja molemmille osapuolille

Sale-leaseback järjestelyn edellytyksenä on kumpaakin osapuolta hyödyntävä win-win lopputulos. Jos yritys on tullut päätökseen, että oman konesalin hallinnoiminen ei enää tuo lisäarvoa yrityksen asiakkaille, sopii sale-leaseback hyvin yrityksen strategiaan. Ficololle sale-leaseback tarjoaa tilaisuuden kasvaa ja tarjota palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ficolo on hyvä konesalikumppani – meillä on suomalaiset omistajat, suomalaiset luotettavat konesalit ja tarjoamme ammattitaitoista ja ympäristötietoista palvelua.

Hyvälle yhteistyölle on välttämätöntä, että vastuut ovat selvästi jaettuja ja molempien hyväksymiä. Kaikissa sale-leaseback tapauksissa Ficolo kykenee toimimaan konesalikumppanina sekä ottamaan vastuun palveluista aina virtualisointitasolle saakka.

Kansainvälisesti tunnustusta saanut prosessi

Ficolo on toteuttanut useita tällaisia järjestelyitä ja etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Liiketoimintakauppa osaamisemme sai kansainvälistä tunnustusta, kun Fujitsun konesalin sale-leaseback asetettiin ehdolle Data Economy Finvest:in Global M&A of the Year palkinnonsaajaksi vuoden 2020 helmikuussa. Kaupan jälkeen Ficolo on muuntanut konesalin moderniksi pilvipalvelukeskukseksi, jossa Fujitsu ja muut asiakkaat saavat nauttia huipputurvallisesta tietoturvasta, uusimmasta palonestojärjestelmästä ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista.

Vuonna 2018 Ficolo osti Cybercom:in konesalin Tampereella. Cybercom:in palvelut konesalissa pysyivät samanlaisina, paitsi yrityksen ei tarvitse enää huolehtia konesalin infrastruktuurista. Cybercom:in työntekijät voivat kulkea ja työskennellä konesalissa samoin kuin ennen liiketoimikaupan toteutumista.

Elokuussa 2019 Ficolo ja Pinja (aikaisemmin Protacon) sopivat Pinjan konesalipalveluiden siirtämisestä Ficolon The Rock konesaliin. Kaupan myötä Pinja sai mahdollisuuden hajauttaa konesalipalveluitaan Ficolon muihin konesaleihin, kuten myös ISO sertifioidun konesalin. Näin kaupalla luotiin lisäarvoa myös Pinjan asiakkaille.

Vuonna 2020 Ficolo osti Tietokeskuksen konesalin Raisiosta. Tietokeskuksen suunnitelmana oli keskittyminen omiin asiakkaisiin ja lisäarvon tuottamiseen. He luottivat konesalinsa sellaisen kumppanin käsiin, kenellä on käytettävissään uusin teknologia ja tarpeeksi aikaa konesalin infrastruktuurin elinkaaren optimoinnin suunnitteluun.