FIcolo The Rock data center tunnel

Liiketoimintalogiikka Protaconin ja Ficolon yhteistyön takana

Konesalialalla on menossa maailmanlaajuisesti konsolidaatio, jossa yhä useampi yritys siirtyy pois omasta konesalistaan ja ulkoistaa konesalin operoimisen erikoistuneelle konesaliyritykselle. Monelle yritykselle konesali on osa-alue, joka vaatii jatkuvasti uusia satsauksia ja sitoo arvokkaita resursseja, jotka voitaisiin muuten käyttää hyödyksi yrityksen ydintoiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Konesalialalla on menossa maailmanlaajuisesti konsolidaatio, jossa yhä useampi yritys siirtyy pois omasta konesalistaan ja ulkoistaa konesalin operoimisen erikoistuneelle konesaliyritykselle. Monelle yritykselle konesali on osa-alue, joka vaatii jatkuvasti uusia satsauksia ja sitoo arvokkaita resursseja, jotka voitaisiin muuten käyttää hyödyksi yrityksen ydintoiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Protaconin ja Ficolon kumppanuus

Elokuussa 2019, Ficolo ja Protacon sopivat Protaconin konesalien myynnistä Ficololle. Kumppanuus antaa Protaconille mahdollisuuden resurssien vapauttamiseen sekä Ficolon lisäarvoa tuovien palvelujen käyttämiseen. Kumppanuuden molempien osapuolien vastuut on jaettu selvästi: Ficolo toimii Protaconin konesalikumppanina ja vastaa palveluiden tuottamisesta aina virtualisointitasolle asti, kun Protacon keskittyy palveluiden tuottamiseen käyttöjärjestelmätasosta ylöspäin. Ficolo tarjoaa Protaconin käyttöön modernit konesalinsa sekä verkkoinfrastruktuurinsa. Myymällä konesalipalvelunsa Ficololle, Protaconilla on jatkossa mahdollisuus hajauttaa palvelunsa Ficolon kolmeen maantieteellisesti hajautettuun konesaliin: The Rock Porissa, The Air Helsingissä sekä The Deck Tampereella. Lisäksi Ficolo operoi Ficolo IX yhteyskeskusta Helsingissä.

Ficolo The Rock

Protaconin konesalipalvelut tuotetaan jatkossa Ficolon The Rock konesalista Ulvilassa. The Rock on ISO 27001 sertifioitu konesali, joka sijaitsee maanalaisessa kallioluolastossa, hyötyen peruskallion tarjoamasta suojasta ja luonnollisesta viileydestä. Sali on täysin operaattoririippumaton tarjoten yhteydet kaikilta suurimmilta suomalaisilta operaattoreilta. Sali on osa Ficolon ”backbone” verkkoinfrastruktuuria, joka yhdistää salin Ficolon muihin konesaleihin Helsingissä ja Tampereella. Verkon kautta on mahdollista hyödyntää mm. Megaport:in yhteyspalveluita, joilla voidaan luoda suorat yhteydet maailman johtaviin pilvipalveluntarjoajiin.

Konesalien konsolidaatiokehitys

Protacon voi nyt paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa teollisuuden uudistamisen palveluihin. Yhteistyö Ficolon kanssa tarjoaa molemmille osapuolille hyvät edellytykset palvelujen kehittämiselle sekä molemminpuoliselle kasvun tukemiselle.

Jatkuvan toiminnan tehostamisen kautta, konesalien konsolidaatio mahdollistaa yrityksille uusimman konesaliteknologian hyödyntämisen mm. ilmastoinnin, sammutuksen ja turvallisuuden osalta. Ne ovat kaikki osa-alueita, joiden kehityksessä on lähes mahdotonta pysyä mukana ilman konesalille dedikoituja resursseja. Konesaliyritykset voivat myös tarjota uusia palveluita pilviympäristöjen hallintaa sekä pilviyhteyksiä varten. Konesaliresurssien jakaminen ei ainoastaan tarjoa kustannustehokkuutta, se myös mahdollistaa uudet innovaatiot. Modernit yhteys- ja ohjelmistoratkaisut mahdollistavat ketterät ja skaalautuvat konesalipalvelut, jotka tuovat lisäarvoa yrityksen palveluihin.

Viimeisen vuoden aikana Ficolo on toteuttanut kolme liiketoimintakauppaa, joissa se on sopinut konesalin ostosta sekä konesalipalvelujen tuottamisesta. Syksyllä 2018 Ficolo hankki The Deck konesalin Tampereelta, kun Cybercom myi konesaliliiketoimintansa Ficololle. Lisäksi Cybercom ulkoisti Ficololle konesalin operointiin liittyviä palveluita. Toukokuussa 2019, Ficolo hankki Fujitsun konesalin pääkaupunkiseudulta ja osana kauppaa solmi yhteistyösopimuksen Fujitsun kanssa. Ficolo aikoo investoida The Air nimen saaneeseen konesaliin yhteensä 50 miljooonaa euroa.

Lisätietoa Protaconista: www.protacon.com

Ficolo Sale & Leaseback