Miten saada monimutkaiset Multi-Cloud ympäristöt haltuun?

Kompleksisuus yritysten pilviympäristöissä kasvaa. Yritykset haluavat hyödyntää eri pilvipalveluiden etuja ja siksi julkisia ja privaattipilviä käytetään usein rinnakkain. Hallinta pirstaloituu. Uusimmilla työkaluilla erilaisten pilvien hallinta onnistuu yhdellä yhtenäisellä mallilla yhdestä paikasta.

Kompleksisuus yritysten pilviympäristöissä kasvaa. Yritykset haluavat hyödyntää eri pilvipalveluiden etuja ja siksi julkisia ja privaattipilviä käytetään usein rinnakkain. Hallinta pirstaloituu. Uusimmilla työkaluilla erilaisten pilvien hallinta onnistuu yhdellä yhtenäisellä mallilla yhdestä paikasta.

 

Julkisten pilvien käyttö yritysmaailmassa on yleistymässä. Samaan aikaan omat yksityiset pilvet, eli privaattipilvet, kasvavat kovaan tahtiin. Käytännössä moni organisaatio on enenevissä määrin siirtymässä käyttämään hybridipilveä, joka koostuu molemmista ja jopa monipilviympäristöön, eli useamman julkisen ja useamman privaattipilven ”Multi-Cloud” ympäristöön. Privaattipilvet saattavat sijaita sekä omassa konesalissa että palveluntarjoajan colocation data centerissä. Monipilviympäristön hallinta onkin yksi suurimmista tämän hetken IT-haasteista.

Myös organisaatiot, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet ainoastaan julkisia pilviä ovat usein siirtymässä hybridipilveen ja Multi-Cloud toimintaympäristöön. Erityyppisten sovellusten pilvelle asettamat vaatimukset ja resurssitarpeet ovat erilaisia. Hybridimallilla on mahdollista saavuttaa säästöjä ja etuja. Privaattipilven kustannukset kasvavat maltillisemmin, kun resursseja tarvitaan lisää. Julkisen pilven tarjoamaa dynaamisesti allokoitavaa prosessointitehoa voidaan hyödyntää, kun ilmenee äkillisesti kasvava resurssitarve. Privaattipuolella myös säilyy täysi kontrolli esimerkiksi käytetyn raudan ja käyttöjärjestelmien sekä suorituskyvyn osalta.

 

Vapaa kuin pilvi. Hallitusti.

 

Useamman pilvipalvelun käytöstä seuraa tehokkuuden lisäksi kuitenkin myös niiden hallinnan monimutkaisuus:

  • Tekniset haasteet: Operointiin liittyy monia eri työkaluja ja tehtäviä, joita on hallittava jokaisella alustalla.
  • Tietoturvan haasteet: Roolien määritys, standardointi ja seuranta on tehtävä turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.
  • Taloudelliset ja hallinnolliset haasteet: Miten toteuttaa raportointi ja seurata kustannuksia, kun eri organisaatioissa tilataan lisää kapasiteettia eri pilvistä mahdollisesti kymmenillä eri luottokorteilla?
Ficolo Multi-Cloud Control

 

Hybridi- ja monipilvimallit tarjoavat käyttäjilleen parhaat puolet kahdesta maailmasta ja niiden käyttö tulee mitä todennäköisimmin vain kasvamaan. Pilviä yhdistämällä voidaan kriittiset työtaakat pitää privaatin pilven puolella ja jakaa vähemmän sensitiiviset työtaakat julkisen pilven resurssien prosessoitaviksi.

Hallinnan haasteiden helpottamiseksi on kehitetty monipuolisia työkaluja, jotka yksinkertaistavat pilvien hallintaa ja niiden käytön ja kustannusten seurantaa. Eri pilvialustojen sovellusten elinkaaren hallinta ja seuranta voidaan tehdä yhden käyttöliittymän kautta, eikä jokaista alustaa tarvitse määritellä erikseen.

Tällaisen työkalun käyttöönottoon liittyy alustakohtaista konfigurointia ja määrittelyä, jotka saattavat vaatia asiantuntijapalveluja. Helpoin tapa hankkia monipilvihallinta on tietysti SaaS mallilla, pilvestä. Ficolon tarjoama Multi-Cloud Control pilvihallinnoinnin työkalulla usean pilven hallinta onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Asiakaskohtainen räätälöinti, käyttöönotontuki ja muut palvelut tekevät käyttöönotosta nopeaa ja helppoa. Tällä saa oman privaattipilven hallinnan nostettua samalle tasolle kuin julkisten pilven helppoudessa ja toisaalta julkisten pilven kustannukset yhtä tarkkaan syyniin kuin privaatin.

*Alunperin julkaistu Tivi blogina