Palon syttyessä – suojaa palvelusi

Tulipalo konesalissa voi aiheuttaa mittaamattomia vahinkoja, siksi sammutusjärjestelmä on yksi perusvaatimuksista. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää minkälainen järjestelmä konesalissa on.

Konesalin sammutusjärjestelmä on perusvaatimus – voihan tulipalo aiheuttaa mittaavia ja korjaamattomia vahinkoja. Sammutusjärjestelmissä on kuitenkin hyvä huomata, että vain yhdenlainen järjestelmä suojaa myös palveluja. Useimmat sammutusjärjestelmät antavat vain aikaisen varoituksen, mutta eivät ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, koska järjestelmän laukaisu saattaisi aiheuttaa suurta vahinkoa.

Perinteisten vesipohjaisten sammutusjärjestelmien suojaus perustuu rakennuksen ja ihmisten suojaamiseen, mikä totta kai on hyvä ja tarpeellista, mutta samalla on iso riski, että niiden käyttö vaikuttaa negatiivisesti palveluihin.  Osa kaasupohjaisista järjestelmistä voivat puolestaan aiheuttaa paineaaltoja. Seuraukset väärän järjestelmän valinnasta voivat olla katastrofaalisia ja erittäin kalliita. Optimaalinen ratkaisu ei aiheuta minkäänlaista vahinkoa, jos se laukaistaan vahingossa.  Ihmisten ja omaisuuden lisäksi olisi erittäin suotavaa myös suojella palvelua ja varmistaa palveluiden jatkuvuus. Ennakoiva sammutusjärjestelmä, joka perustuu happitason asteittaiseen laskuun estää tulipalot, mutta sen avulla vältetään myös lisävahingot.

Automaattinen kohdesammutus reagoi välittömästi

The Air pilvipalvelukeskukseen Ficolo on valinnut automaattisen kohdesammutusjärjestelmän. Se ei käytä ollenkaan vettä, vaan sen toiminta perustuu aikaiseen savun tunnistamiseen. Järjestelmä reagoi, ennen kuin palo edes syttyy. Miten tämä on mahdollista?

Järjestelmän tärkein toimintaperiaate on reagoida ennen kuin tuli syttyy, kehittäen sellaiset olosuhteet, jossa tulen on mahdotonta edes päästä syttymään. Järjestelmä tutkii ilman pieniä partikkeleita savun varalta. Näitä havaittuaan se laskee tilan happitasoa heti typen avulla. Koska toimitaan hyvin aikaisessa vaiheessa, happitason lasku tehdään kontrolloidusti, näin myös varmistetaan, ettei happitason laskusta koidu mitään vaaraa. Happipitoisuutta lasketaan palon syttymispisteen alapuolelle, tilaan syntyy olosuhteet, joissa palon syttyminen on käytännössä mahdotonta.

Miksi tämä järjestelmä on valittu Ficolon uuteen pilvipalvelukeskukseen? Se on ainoa järjestelmä, joka varmistaa täyden konesalin toimivuuden, jopa palotilanteissa. Automaattinen kohdesammutus takaa liiketoiminnan jatkuvuuden, koska se toimii ennakoivasti. Järjestelmä on myrkytön, eikä aiheuta mitään varaa konesalissa työskenteleville. Väärissä hälytyksissä se on täysin riskitön. Perinteiset sammutusjärjestelmät reagoivat eri tavalla – ne antavat ensin paikallisen esihälytyksen, sen jälkeen palohälytyksen ja lopulta järjestelmä aktivoidaan. Ennakoiva järjestelmä toimii näitä yhden askeleen edellä.

Process of fire prevention

Sammutusjärjestelmät

  • Vettä käyttävät järjestelmät saattavat olla laajalti käytössä ja ovat yleisesti vaarattomia ihmisille, mutta vesi ja sähkölaitteet eivät toimi hyvin yhdessä. Väärällä hälytyksellä on usein massiiviset seuraukset. Vesisumupohjaiset järjestelmät väittävät, että ympärillä oleville laitteille tulisi vähemmän vahinkoa, mutta ne eivät ole vaihtoehto kokonaan vedettömälle ympäristölle.
  • Kaasupohjaiset sammutusjärjestelmät ovat yleisesti laajalti käytössä konesaleissa. Nämä järjestelmät käyttävät joko inertti kaasuja tai halogenoituja hiilivetyjä. Inertit kaasut ovat tyypillisesti sekoituksia argonista ja typestä. Nämä kaasut syrjäyttävät happea sammuttaakseen palon. Halogenoidut hiilivedyt puolestaan toimivat poistamalla kuumuutta. Ne ovat yleensä vaarattomampia ihmiselle ja konesali-infrastruktuurille verrattuna inertti kaasuihin. Kaasut itsessään eivät aiheuta vaaraa konesaleissa, mutta erityisesti argonpohjaiset järjestelmät saattavat purkautua ulos voimakkaalle paineella aiheuttaen tärinää, joka vioittaa kovalevyjä. Tämä on ollut syy palvelukatkoihin esimerkiksi pörssissä ja pankeissa, johtuen vääristä hälytyksistä.
  • Happitasoa laskeva ennakoiva kohdesuojaus reagoi välittömästi, kun järjestelmä havaitsee epänormaaleja partikkeleita ja alentaa happitasoa asteittain. Järjestelmä on ainoa, joka suojaa myös palveluita ja estää lisävahingot väärissä hälytyksissä.

Liiketoiminnan jatkuvuus edellä

Konesalin infrastruktuurivalinnat voivat kertoa paljon palveluntuottajan kyvystä varmistaa asiakkaansa liiketoiminnan jatkuvuus. Valintojen perusteella voi arvioida, ovatko valinnat tehty ainoastaan minimivaatimusten täyttämiseksi tai suojaavatko ne ihmisten ja omaisuuden lisäksi myös palvelua. Asiantunteva konesalitarjoaja tietää miten ottaa kaikki tilanteet huomioon. Vaikka sammutusjärjestelmä on vain yksi osa konesali-infrastruktuuria, kokonaisuus konesalissa kaikkine järjestelmineen pitää ottaa huomioon sekä varmistaa kaikkien yhteensopivuus.

Ficolo haluaa taata, että kaikki sen konesaleissa olevat komponentin osaltaan tukevat asiakkaiden liiketoimintaa ja sen jatkuvuutta. Ota yhteyttä sales@ficolo.com jatkaaksesi keskustelua!

Lue lisää The Air pilvipalvelukeskuksesta


Lue aiheesta lisää: