Vilkaisu pilvipalvelukeskuksen sisälle

Konesalit ja pilvipalvelukeskukset eivät ole pelkästään laitekaappeja ja servereitä. Konesalin operoiminen vaatii paljon mekaanista ja teknistä tietoa. Tässä blogissa kerromme uuden The Air – pilvipalvelukeskuksen laitteista ja valinnoista.

Suunnittelu – Rakentaminen – Operointi

Monet konesaliyrityksistä keskittyvät pelkästään niiden operointiin. Valmiudet ja osaaminen konesalien suunnitteluun ja rakentamiseen tuovat lukuisia hyötyjä, kuten kyvyn optimoida toimintaa.

Konesalin suunnittelu lähtee siitä periaatteesta, että toiminta on koko ajan varmennettu. Kaikki infrastruktuuri suunnitellaan jo alusta lähtien kahdennetuiksi tai vikasietoisiksi, jolloin yhdenkään yksittäisen komponentin mahdollinen hajoaminen tai huoltaminen ei aiheuta katkosta tuotantoon.

Suunnittelun jälkeen, konesalin ja pilvipalvelukeskuksen operoiminen on hienosäätöä ihanteellisten olosuhteiden saavuttamiseksi, joista puolestaan seuraa kustannussäästöjä. Tässä nähdään myös colocation- mallin tuomat edut – tieto ja kokemus miten varmistaa parhaat olosuhteet, viimeisimmän teknologian ymmärrys sekä varmistettu palvelun saatavuus.

Automaattinen kohdesammutus

Ficolon The Air pilvipalvelukeskukseen tulee automaattinen kohdesammutus. Täysin ilman vettä toimiva järjestelmä on ainoa, joka takaa täyden konesalin toimivuuden siitäkin huolimatta, että jossakin havaitaan savua. Useimmat palosuojausmenetelmät suojaavat ainoastaan ihmisiä ja omaisuutta – tämäkin on toki erittäin tärkeää, mutta näiden lisäksi kohdesammutus estää lisäksi datan menetyksen ja turvaa palvelutason säilyvyyden.

Järjestelmä toimii vähentämällä hapentasoa salissa asteittain siitä hetkestä lähtien, kun se havaitsee savua, tunnistaen ilmasta pienet hiukkaset ja luo suojaavan ilmanalan, jossa tulen ei ole mahdollista syttyä.

Perinteiset vettä käyttävät järjestelmät aiheuttavat tuhoa koko laitekaapille tai jopa koko laitetilalle. Nämä suojausmenetelmät toimivat vasta silloin kun on jo myöhäistä, kun taas aktiivinen palosuojaus takaa tuotannon toimivuuden koko ajan.

Jäähdytys

Palvelimet tuottavat paljon lämmintä ilmaa, tämän vuoksi konesaleissa vaaditaan jatkuvaa olosuhteiden mittaamista. Jäähdytys on epäilemättä yksi massiivisimmista järjestelmistä konesaleissa.

The Air pilvipalvelukeskukseen asennetaan CECC yksiköitä (combined energy and cooling cells), jotka huolehtivat sähkönsaannista ja jäähdytyksestä.  Jäähdytys perustuu vapaajäähdytykseen pyörivän lämmönvaihtimen avulla, joka hyödyntää Suomen viileää ilmastoa. Ratkaisu on energiatehokas ja matalan PUE arvon (power usage effectiveness) valinta. Kun colocation-tila täyttyy laitekaapeilla, jotka kuluttavat eri määrän sähköä, CECC -ratkaisu tarjoaa skaalautuvuutta, koska niitä voidaan ottaa käyttöön modulaarisesti.

Koska konesaleja arvioidaan PUE-arvojen perusteella, energiatehokkaat järjestelmät ovat merkityksellisiä. PUE arvo kuvaa konesalin energiatehokkuutta, verraten sähkön kulutuksen suhdetta ICT laitteiden ja muiden järjestelmien (esim. jäähdytys) välillä.

CECC yksiköt ovat riippumattomia toisistaan ja tyypillisesti vikasietoisuustasoa N+1. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos yksi yksikkö on epäkunnossa, tämä ei vaikuta tuotantoon millään tavalla. Jokainen laitekaappi on yhdistetty kahteen itsenäiseen CECC – yksikköön vikasietoisuuden varmistamiseksi.

Pilvipalvelukeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja ohjataan kaukolämpöverkkoon.

Kaikki infrastruktuuri on erotettu IT-tiloista. Laitetiloissa ei ole kohotettua lattiaa, vaan yläosa tilasta on eroteltu kuumalle ilmalle ja teknisille ratkaisuille.

Sähkö & Energia

Kestävä kehitys on otettu huomioon kaikissa vaiheissa The Air -pilvipalvelukeskuksen suunnittelussa ja operoinnissa. Pilvipalvelukeskus käyttää 100% uusiutuvaa energiaa.

Sähkön saatavuus pitää olla taattu kaikkina aikoina. Jatkuvan ja tasaisen virransyötön varmistamiseksi The Airissa on UPS ja generaattorit takaamassa sähkön syöttöä. UPS (Uninterruptible Power Supply) alkaa toimimaan, mikäli se havaitsee ongelmia pääsyötössä ja vaihtaa akkujen käytölle. Sähkönsyötön varmistaa myös A- ja B- virtalähteet jokaiselle laitekaapille.

Turvallisuus

Turvallisuus pohjautuu useaan eri suojauskerrokseen.  Turvallisuusjärjestelmiin lukeutuvat kulkukortit, PIN -koodit, biometriset tunnisteet, turvasulut, aidat portit ja tiesulut sekä videovalvonta. Kulkua valvotaan ja kulkuoikeudet myönnetään vain valtuutetuille henkilöille.

Miten konesali eroaa pilvipalvelukeskuksesta?

Pilvipalvelukeskus on kehittynyt konesali. Pilvipalvelukeskuksen pitää täyttää jatkuvasti kasvavat ja monimutkaistuvat vaatimukset. Näitä vaatimuksia asettavat sovellukset mutta myös loppukäyttäjät ja niitä kehittävät organisaatiot. Vaatimukset voivat olla teknisiä, ympäristöön liittyviä tai lain asettamia. Vaatimuksia ovat esimerkiksi aktiivinen palosuojaus, 100% uusiutuvan energian käyttö ja lämmön talteenotto. Teknisten vaatimusten lisäksi pilvipalvelukeskusten tulee vastata edge– konesalien edellytyksiin, kuten läheisyys loppukäyttäjiin, latenssi, turvallisuus ja hyvä asiakaspalvelu.

Viimeinen vaatimussetti on palveluportfolion ja ekosysteemivaatimukset: pilvipalvelukeskus tarjoaa laajan palveluportfolion tarvittaessa yhteistyökumppaneiden kanssa täyttääkseen kaikkien pilvien tarpeet.