Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tammikuun aikana kartoitimme mielipiteitä Ficolon palveluista asiakkailtamme. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaidemme tyytyväisyys palveluihin on parantunut kahden vuoden aikana. Vuoden 2015 lopussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia voit käydä tarkastelemassa täältä. Ficolon asiakkaista 81 prosenttia suosittelisi Ficoloa ystävälleen tai työtoverilleen.

Tammikuun aikana kartoitimme mielipiteitä Ficolon palveluista asiakkailtamme. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaidemme tyytyväisyys palveluihin on parantunut kahden vuoden aikana. Vuoden 2015 lopussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia voit käydä tarkastelemassa täältä. Ficolon asiakkaista 81 prosenttia suosittelisi Ficoloa ystävälleen tai työtoverilleen.

Vastausten tulokset tiivistettynä

Asiakkaiden perusteluista Ficolon suosittelulle nousivat tärkeimmiksi joustavuus, nopeus ja tehokkuus sekä hyvä asiakaspalvelu. Ficolon palveluiden toimivuudesta ja sujuvuudesta oli kerrottu myös monin eri termein. Nämä asiakkaidemme lämpimät terveiset Ficolon asiakasrajapinnassa toimivalle henkilökunnalle on välitetty perille.

Syitä suositella Ficoloa

Tiedustelimme myös miten voimme palvella asiakkaitamme paremmin tuki- ja palvelupyynnöissä. Parannusehdotukset kohdistuivat erityisesti kommunikointikanaviin ja kommunkoinnin kohdentamiseen oikealle henkilölle. Ficolon asiantuntemusta ja palveluasennetta kiiteltiin avoimessa palautteessa. Asiakkaamme toivoivat hyvän palveluasenteen säilyttämistä myös yrityksen kasvuvaiheessa.

Olemme siis vastaanottaneet palautteet ja käymme niitä parhaillaan läpi. Palautteen perusteella voidaan todeta, että kommunikaatiopuolella on kehitysmahdollisuuksia ja aiomme keskittyä erityisesti tämän osa-alueen parantamiseen.

TallennaTallenna