Yksi pilvi ei taivu kaikkeen

Pilvi- ja konesalipalveluiden markkinoilla ei käy aika pitkäksi. Trendejä tulee ja menee, samoin toimijoita jotka tulevat alalle suurin puhein ja lähtevät muutaman vuoden päästä vähin äänin. Lisäksi joka vuosi tuo keskusteluun tukun uusia pilvijohdannaisia termejä ja dogmeja.

Usein kuultuna ”totuutena” hehkutetaan julkisten pilvien autuutta. Alaa seuraavat analyytikot antavat laajemman kuvan – kuvan, joka näkyy myös meillä Ficolossa käytännön työssä. Credit Suissen raportin mukaan yritykset ovat nyt erityisen kiinnostuneita monipilvi- ja hybridipilviratkaisuista.

Julkiset pilvet ovat suosittuja, mutta niiden kiinnostavuus ainoana vaihtoehtona on Credit Suissen mukaan laskussa, minkä se arvioi johtuvan siitä, että pelkän julkisen pilven kustannukset nousevat helposti liian suuriksi liiketoiminnan kasvaessa. Yksityinen pilvi voikin olla julkista edullisempi, kunhan sen käyttöaste on riittävän korkea ja käyttö on hallittu tehokkaasti.

Liiketoiminnan kehittämisen kannalta onkin olennaista ymmärtää, että ei ole olemassa yhtä objektiivisesti arvioiden parasta pilviratkaisua – sellaista, joka sopisi parhaiten kaikkien asiakkaiden hyvin erilaisiin tarpeisiin. Yksi kaikille sopiva koko voi toimia vaatekaupassa mutta ei pilvi- ja konesalipalveluita hankittaessa.

Kysyntää monipilviratkaisuille, joustavuudelle ja paikalliselle osaamiselle

Yksittäisten palveluiden sijaan maailmalla menestyneet CIO:t ovatkin hakeneet selkeästi omannäköisiään ratkaisuja. Ne ovat juuri asiakkaan liiketoimintaan suunniteltuja ja niitä voidaan muuttaa joustavasti liiketoiminnan kasvaessa. Tässä yhtälössä nopeus, skaalattavuus ja paikallinen osaaminen ovat avainasemassa. Monipilviratkaisuilla on niissä usein keskeinen rooli.

Monipilviratkaisuissa eri vaihtoehdot voi pitää avoinna, eikä mitään tarvitse hankkia vain varmuuden vuoksi. Kun yritys tarvitsee pilviratkaisuunsa uusia ominaisuuksia, ne voidaan ottaa käyttöön joustavasti ja nopeasti. Samoin kaikki julkisen pilven palvelut eri toimittajilta ovat helposti käytettävissä niin haluttaessa. Monipilviratkaisuissa voidaan varmistaa optimaalinen pilviympäristö ilman että asiakas joutuu maksamaan mistään mitä ei vielä tarvitse.

Uuden ajan pilvipalvelukeskukset ovat tulevaisuuden voittajia. Ne osaavat yhdistää yksityisen ja julkisen pilven. Ne osaavat rakentaa eri komponentteja samanaikaisesti hyödyntäviä hybridiratkaisuja. Niillä on osaamista tietoliikenneyhteyksien, tietoturvan ja datakeskusten fyysisen turvallisuuden ajanmukaiseen toteuttamiseen. Ennen kaikkea ne tietävät miten sovittaa yhteen erilaisia asiakastarpeita suuresta laskentatehosta pieneen latenssiin.

Tällaisen kokonaisuuden suunnittelu vaatii omaa asiantuntemustaan. Myös kumppanuuksien merkitys korostuu, siksi esimerkiksi pilvipalveluja tarjoavat yritykset ja colocation-mallilla toimivat datakeskukset tekevät yhä laajempaa yhteistyötä.

The Air – Pilvipalvelukeskus

Uuden sukupolven konesali, joka täyttää kaikki vaatimukset pilvipalveluiden toimittamiselle – kaikissa pilvissä. The Air sijaitsee Helsingissä Pohjoismaiden viileässä ilmastossa ja tarjoaa hyvät yhteydet Eurooppaan sekä Aasiaan.

Tulevaisuuden datakeskus on ketterä ja vihreä

Tähän kehitykseen uskovat myös alaa seuraavat analyytikot. Gartner arvioi, että vuoteen 2025 mennessä 80 % yrityksistä on sulkenut omat perinteiset konesalinsa. Pelkkää tilaa tarjoavat konesalit väistyvät lisäarvopalveluita tarjoavien colocation-toimijoiden tieltä.

Pilvi- ja datakeskuspalvelut ovat yhä tärkeämpi osa yhä useamman yrityksen liiketoimintastrategiaa. Joustavuus ja mahdollisuus rakentaa juuri oman näköinen ja omaa liiketoimintaa parhaiten palveleva kokonaisuus ovat strategian keskeisiä elementtejä.

Ketterän toimintamallin lisäksi markkinoihin vaikuttaa ilmastonmuutos. Ympäristöarvot ovat alati suuremmassa roolissa, kun yritykset valitsevat pilvi- ja datakeskuskumppaneitaan. Siksi pilvipalvelukeskuksemme toimii 100 prosenttisesti uusiutuvalla energialla ja lämmön uudelleenkäytöllä. Keskuksen rakentamista rahoitettiin joukkolainalla, joka sai ensimmäisenä datakeskuksena Suomessa norjalaisen ilmastontutkimuslaitoksen CICEROn korkeimman arvosanan: tämä Dark Green -arvosana annetaan hankkeille, jotka auttavat ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Tulevaisuuden datakeskukset ovat asiakkaidensa mukana pilvipalveluiden rakentamisen eri vaiheissa. Olemme itse olleet auttamassa asiakkaitamme liiketoiminnan muuntamisessa pilvipalveluliiketoiminnaksi, tuomassa pilven tarjoamat mahdollisuudet osaksi perinteisempiä ict-ratkaisuja sekä auttamassa pilvessä jo olevia yrityksiä saamaan enemmän irti pilvipalveluistaan. Jokainen asiakas ansaitsee omannäköisensä ratkaisun, ja niitä harvemmin rakennetaan vain yhdestä palvelupalikasta.