We engineer cloud solutions

Teemme monimutkaisista asioista selkeitä

Pilvipalveluiden markkina on muuttunut entistä monimuotoisemmaksi. On yksityistä ja julkista pilveä, core- ja edge-datakeskuksia sekä erilaisia hybridiratkaisuja. On useita tapoja hoitaa tietoliikenneyhteydet, tietoturva sekä datakeskusten fyysinen turvallisuus. On moninaisia asiakastarpeita, on sovitettava yhteen erilaisia vaatimuksia niin suuresta laskentatehosta kuin pienestä latenssista.

Yhtälössä on monta muuttujaa eikä mikään yksittäinen ratkaisu sovellu sellaisenaan kaikille. Päinvastoin, jokainen asiakas tarvitsee juuri omannäköisensä ja juuri hänelle suunnitellun ratkaisun. Lisäksi palveluiden on kyettävä muuttumaan samassa tahdissa asiakkaiden liiketoiminnan kanssa. Nopeus, skaalattavuus ja paikallinen osaaminen ovat avainasemassa. Kokonaisuuden hallinta vaatii suurta asiantuntemusta.

Ficolo suunnittelee ja tuottaa pilvipalveluita, jotka soveltuvat tarkasti asiakkaiden kulloisiin tarpeisiin. Nyt ja tulevaisuudessa.

Hyödynnämme omia huippuluokan data- ja pilvipalvelukeskuksiamme (The Air Helsingissä, The Rock Porissa sekä The Deck Tampereella), yksityisen ja julkisen pilven parhaat puolet yhdistävää helppokäyttöistä monipilvipalveluamme, turvallisia tietoliikenneyhteyksiä ja erilaisia lisäarvopalveluitamme. Näistä elementeistä voimme rakentaa kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten sopivan kokonaisuuden. Palvelumme myös skaalautuvat vastaamaan asiakkaiden kasvavan liiketoiminnan vaatimuksia. 

Olemme asiakkaidemme mukana pilvipalveluiden rakentamisen eri vaiheissa. Voimme auttaa liiketoiminnan muuntamisessa pilvipalveluliiketoiminnaksi, tuoda pilven tarjoamat mahdollisuudet osaksi perinteisempiä ict-ratkaisuja sekä auttaa pilvessä jo olevia yrityksiä saamaan enemmän irti pilvipalveluistaan. 

Mikä tahansa onkaan tavoitteesi, Ficolo tekee monimutkaisista asioista selkeitä.